Et lys i mørket

Alverdens politiske, religiøse, økonomiske og militære ledere famler rundt i mørket

Det er derfor på tide, at vi - os, vi der er de levende mennesker ...

- at vi begynder at tænde for vores eget levende lys   ---   og viser en anden vej til at løse de udfordringen - vi mennesker selv har sat os i - ved at vi har ladet de ideologiske drejebøgers udefinerbare magter og deres karakterroller bestemme over vort eget levende liv, her på denne Livets levende og livgivende blå planet, JORDEN.

Vi mennesker har i årtusinder giver vores frihed og ansvar fra os og underlagt os en eller flere af de udefinerbare ideologiske magter, som vi enten har kaldt GUD, med forskellige navne eller blot givet magten navnet: LOVEN eller noget helt tredje.

De ideologiske drejebøger og deres karakterroller er "stendøde" og eksisterer kun i kraft af, at vi levende mennesker gør karakterrollerne til levende figurer og udfører de handlinger drejebøgerne foreskriver.

For at de ideologiske skuespil skal kunne blive forstående og indlevende for os levende mennesker, har vi i vores uvidenhed fået bygget os en verden op af kulisser og skabt nogle rekvisitter, der passer til de enkelte ideologiske drejebøgers skuespil. Scenen er Jordens overflade og kulissernes og rekvisitternes materialer har vi fundet på jordens overflade eller gravet frem fra Jordens undergrund og dybder.

Disse ideologiske skuespil har vi mennesker udført i årtusinder og slet ikke taget notits af, at vi i vores iver i at udføre disse "stendøde" ideologiske skuespil, er kommet til at ødelægge den omkringværende levende natur, som vort eget levende liv er dybt - dybt afhængig af.

Årsagen til at vi ikke har lagt mærke til denne globale ødelæggelse af den levende natur, her på denne Livets levende og livgivende blå planet Jorden, ligger i, at vi er blevet fremmedgjort over for os selv som levende mennesker og den levende natur omkring os, fordi vi mere lever og fokuserer på de ideologiske skuespils vigtighed i at være til. Frem for at vi lever og fokuserer på vort eget levende livs eksistens, og som værende i symbiose med den levende natur, her på denne Livets levende og livgivende blå planet - Jorden.

Vi mennesker har igennem årtusinder holdt fast på disse ideologiske skuespils vigtighed, så vi i vores forherligelse og forsvar for dem, gerne har villet slagte vores levende medmennesker på dødens og ødelæggelsens alter, fordi de havde eller fortsat har en helt anden ideologisk drejebog at følge.

I dagens verden er vi mennesker ved at vågne op og opdage, at vi lever i en falsk og stendød ideologisk verden, som fortsat i store træk bestemmer, om hvordan vi skal leve vort levende liv og at vi skal gøre det i overens med de ideologiske drejebøgers udefinerbare magters ordensregler.

Vi befinder os i en tid, hvor vi - som de levende menneske vi er - skal til at vælge, hvilken vej vi vil gå.

Vil vi fortsætte med at give vores frihed og ansvar fra os og underlægge os de udefinerbare ideologiske magters bestemmelser om, hvilken vej vi skal gå?

eller

vil vi begynde at leve, som de levende mennesker vi er og beholde friheden og ansvaret for vores eget levende liv og de handlinger vi gør os, her på denne Livets levende og livgivende blå planet - Jorden og gøre det med den livsbekræftende Kærlighed i vores handlinger og i symbiose med den levende natur, på denne Livets levende og  livgivende blå planet - Jorden?Den planet, der kredser rundt ude i det kolde og mørke universelle rum, hvor Solen er ene om at give sin varme og sit lys til Jorden, for at vi mennesker og resten af Jordens levende liv kan eksistere, her på denne Livets levende og livgivende blå planet, og som er ...

VORES ALLE SAMMEN FÆLLES HJEM

HER UDE I DET KOLDE OG MØRKE UNIVERSELLE RUM

Jorden

du er også et lys